Tentang Kami

Pengenalan Syarikat

AZMega Plus telah mula beroperasi pada Ogos 2009 yang berpengkalan di Kota Bharu. Modal permulaan adalah sebanyak RM30,000 sahaja namun dengan aktiviti pemasaran yang berjalan secara efisien, sejak tahun 2011 lebih daripada 200 projek yang melibatkan pelbagai jenis kerja dilaksana tanpa tiada rekod terbengkalai. Antara projek yang dijalankan seperti pembekalan pelbagai jenis barangan, pengubahsuaian pejabat dan rumah, pembinaan kontrak rumah, kerja berasaskan besi, aluminium dan cermin. Kejayaan pelaksanaan projek ini, hanya dengan tempoh masa 2 tahun AZ Mega Plus dapat berdiri kukuh sejajar dengan teras pembangunan infrastruktur, teknologi dan rekabentuk yang berdaya maju.

 

Visi Syarikat 

Menjadikan syarikat yang berdaya maju dan berkomited dengan prospek kerja dengan mengutamakan kehendak dan kepuasan pelanggan.

 

Misi Syarikat

– Memastikan kerja-kerja dijalankan oleh tenaga mahir
– Memastikan pelaksanaan kerja menetapi masa
– Memastikan segala kerja mengikut spefikasi yang ditetapkan
– Memastikan kualiti barangan atau produk dipertingkatkan dan diberi jaminan
– Berusaha mengerakkan aktiviti pemasaran lebih bedaya saing